Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2012

potroszeczku
9749 6773
Reposted fromcute-guy cute-guy vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
potroszeczku

June 21 2012

potroszeczku
5143 7ca5
Reposted fromdumbscream dumbscream viaanncey anncey

June 18 2012

potroszeczku
Can someone remind me why running from your problems doesn't ever work?
Reposted fromcelaeno celaeno viamaim-me maim-me
potroszeczku

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.

— S. Mrożek
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viainmyhead inmyhead

June 17 2012

potroszeczku
Musimy pozbyć się życia, jakie zaplanowaliśmy, aby mieć życie, które na nas czeka.
— Joseph Campbell
Reposted byvstaneRozaaoorapastelinanothing-newkingurthisnonsenseeXYZ13-daysvstanebadblooddaligirlirmelinbanshemalka
potroszeczku
Reposted fromlugola lugola viatwice twice

June 15 2012

potroszeczku
chcę ciebie. i tylko ciebie.
w sumie chyba tylko dlatego, że ty mnie nie chcesz.

June 09 2012

potroszeczku
A że żyć, żyłem, jak się dało czy musiało, to widocznie inaczej się nie dało, bo nikt przecież nie żyje, jak by chciał. A zresztą gdyby nawet się dało, jak by człowiek chciał, czy byłoby mu lepiej? Nigdy nie wiadomo, czy tak, jak człowiek by chciał, nie byłoby akurat gorzej. To może każdy ma nie tylko takie życie, jakie ma, ale i najlepsze, jakie mógłby mieć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"

June 08 2012

potroszeczku
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viainmyhead inmyhead

June 01 2012

potroszeczku
2965 000b
Reposted frometjuliette etjuliette viadobby dobby
potroszeczku
3656 516a
potroszeczku
Motylki w brzuchu karmi się dopochwowo.
— usłyszane
Reposted fromcefuj cefuj viaonlythebrave onlythebrave
potroszeczku
9191 610f
Reposted fromkatarakta katarakta viasmc smc

May 31 2012

potroszeczku
Najgorzej gdy jest to "Nie mam czasu" w domyśle "dla ciebie
Reposted fromppsza ppsza vianegacja negacja
potroszeczku
potroszeczku
Reposted frombethgadar bethgadar viakudlaty kudlaty
potroszeczku
Aby odkryć, jakie zmiany zaszły w tobie, najlepiej wróć do miejsca, które jest takie jak kiedyś. 
— Nelson Mandela
Reposted frometerycznie eterycznie vianienasycenie nienasycenie
potroszeczku
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted fromdoris doris viaanyonesghost anyonesghost

May 30 2012

potroszeczku
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Reposted fromtothebitterend tothebitterend viainmyhead inmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl